Klinische toepassingen van haaranalyse

Met de handen in het haar

Close-up van lang haar.
Marlien Visser
Tycho J. Olgers
Harmen E. Postema
Maria A. van den Boomgaard
Hjalmar R. Bouma
Daan J. Touw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D5625
Abstract

Dames en Heren, haaranalyse speelt van oudsher een belangrijke rol in de forensische geneeskunde. Haaranalyse kan ook als diagnostisch middel worden ingezet bij klinische problemen. Tot nu toe wordt daar echter weinig gebruik van gemaakt. Aan de hand van 2 casussen beschrijven wij enkele toepassingen van haaranalyse in de klinische praktijk in Nederland.

Patiënt A, een 51-jarige vrouw, werd verwezen naar de polikliniek Interne Geneeskunde om haar rookgedrag vast te stellen op basis van haaranalyse op nicotine. Patiënte werd elders in het land gezien voor een longtransplantatietraject vanwege een onderliggende systeemziekte met pulmonale betrokkenheid. Bij herhaalde urinecontroles aldaar werd eenmalig een verhoogd cotinine aangetroffen, het afbraakproduct van nicotine. Op basis van deze bevinding werd zij afgewezen voor een longtransplantatie, omdat dit zou passen bij actief roken. Patiënte ontkende dit stellig, maar bevond zich in deze periode wel in gelegenheden waar gerookt werd, zoals op overdekte verwarmde terrassen. Wij hebben haaranalyse verricht op nicotine en cotinine. De maximale haarlengte bedroeg 16 cm. Wij analyseerden 5 cm, op basis waarvan wij iets konden zeggen over de periode waarbinnen de urinecontroles plaats hadden gevonden. De gevonden nicotinewaarden waren lager dan 5,7 microgram per gram haar, de afkapwaarde voor actief rookgedrag. Op basis hiervan konden wij…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Medische Wetenschappen: M. Visser, student. Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Interne Geneeskunde: T.J. Olgers, internist acute geneeskunde; H.E. Postema, internist acute geneeskunde; M.A. van den Boomgaard, aios; dr. H.R. Bouma, internist acute geneeskunde (tevens farmacoloog bij afd. Klinische Farmacie en Farmacologie). Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Klinische Farmacie en Farmacologie: prof. dr. D.J. Touw, ziekenhuisapotheker (tevens klinisch farmacoloog/toxicoloog bij Groningen Research Institute of Pharmacy, Rijksuniversiteit Groningen).

Contact D.J. Touw (d.j.touw@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marlien Visser ICMJE-formulier
Tycho J. Olgers ICMJE-formulier
Harmen E. Postema ICMJE-formulier
Maria A. van den Boomgaard ICMJE-formulier
Hjalmar R. Bouma ICMJE-formulier
Daan J. Touw ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties