Een man met luchtwegklachten en pijn in de bovenbuik

Wat is de diagnose?
Lisa Strauven
Sander van der Wolk
Anouk J.W. Gulpen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6381
Abstract

Rectificatie

In de figuur zijn de miltvene en de miltarterie niet correct aangegeven.

De gecorrigeerde versie van de figuur staat hieronder.

Casus

Een 53-jarige man zonder relevante voorgeschiedenis werd opgenomen vanwege luchtwegklachten. Hij had 9 dagen eerder een PCR-test op SARS-CoV-2 ondergaan, waarvan de uitslag positief was. Naast luchtwegklachten had hij pijn in zijn linker bovenbuik die uitstraalde naar zijn linker flank- en onderbuik. Hij had geen gastro-intestinale klachten of dysurie. Bij laboratoriumonderzoek waren de Hb-concentratie en het trombocytenaantal niet afwijkend; de CRP-concentratie (150 mg/dl) was verhoogd, net als de activiteit van het LDH (490 U/l; referentiewaarden: 134-225), ɣ-GT (215 U/l; referentiewaarden: < 45), alkalische fosfatase (183 U/l; referentiewaarden: < 125), ASAT (100 U/l; referentiewaarden: < 45) en ALAT (67 U/l…

Auteursinformatie

Elkerliek ziekenhuis, afd Interne Geneeskunde, Helmond: drs L. Strauven, anios. Elkerliek ziekenhuis, afd Radiologie, Helmond: dr. S. Van der Wolk, radioloog. Elkerliek ziekenhuis, afd Interne Geneeskunde, Helmond: dr. A.J.W. Gulpen, internist -vasculair geneeskundige.

Contact L. Strauven (l.strauven@elkerliek.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lisa Strauven ICMJE-formulier
Sander van der Wolk ICMJE-formulier
Anouk J.W. Gulpen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties