Bepaling placentaire groeifactor zinvol bij vermoeden op pre-eclampsie?

Illustratie van een DNA-streng waar het woord 'biomarker' in verwerkt is.
Ellyze Van Asbeck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6419

Waarom dit onderzoek?

Pre-eclampsie is een zwangerschapscomplicatie waarbij placentaire disfunctie leidt tot hypertensie, proteïnurie, nier- en leverfunctiestoornissen en foetale groeirestrictie. Er is behoefte aan diagnostiek om de afwijking vroegtijdig op te sporen en tegelijkertijd onderzoek, hospitalisatie en interventie zo veel mogelijk te beperken. De placentaire groeifactor (PlGF) zou als biomarker…

Auteursinformatie

Contact E. van Asbeck (e.vanasbeck@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ellyze Van Asbeck ICMJE-formulier
Van beloftevolle biomarker naar nuttige test
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties