Monitor Voorschrijven Huisartsen gelanceerd

Lara Harmans
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5047

De nieuwe Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) biedt huisartsen de mogelijkheid om hun voorschrijfcijfers te vergelijken met landelijke gemiddelden en over verschillende jaren. Ze kunnen toegang krijgen tot de MVH via de apotheker.

Met de MVH kunnen huisartsen onder andere bekijken of ze volgens de richtlijnen voorschrijven, hoe hun eigen voorschrijfgedrag en dat van de praktijk zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en hoe hun voorschrijfgedrag zich verhoudt tot dat van collega’s. De voorschrijfcijfers worden maandelijks geüpdatet en kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Reacties