Immuuntherapie van het sepsissyndroom

J.F.P. Schellekens
S.J.H. van Deventer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1050-4

De reeds verschenen artikelen uit deze reeks zijn gepubliceerd op bl. 672, 673, 772, 860 en 958 van deze jaargang.

Inleiding

Het acute sepsissyndroom is vrijwel altijd het gevolg van een invasie van de bloedbaan door micro-organismen of bestanddelen daarvan. In ons land betreft het meestal bepaalde typen Gram-positieve bacteriën (zoals Staphylococcus aureus en Streptococcus pneumoniae), Gram-negatieve bacilli (Enterobacteriaceae, Pseudomonaceae) of Gram-negatieve kokken (Neisseria meningitidis). Criteria van het sepsissyndroom staan in de tabel. De sterfte ten gevolge van het sepsissyndroom is hoog en kan in ernstige gevallen, indien ook hypotensie (shock) en een verminderde functie van vitale organen (‘adult…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Academisch Medisch Centrum, afd. Hematologie, Amsterdam.

Dr.S.J.H.van Deventer, internist.

Contact Dr.J.F.P.Schellekens, arts-microbioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties