Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sepsis: tumornecrosisfactor (cachectine)

Klinische praktijk
S.J.H. van Deventer
J.M.H. Debets
H.R. Buller
J.W. ten Cate
C. J. van der Linden
W. A. Buurman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:17-9

Acute bacteriële infecties kunnen leiden tot het klinische syndroomsepsis, dat onder andere wordt gekenmerkt door koorts, bloeddrukdaling en verhoogde doorlaatbaarheid van de capillaire bloedvaten. Uiteindelijk kan hierdoor de functie van verschillende vitale organen verminderen (‘multiple organ failure’). Chronische bacteriële en parasitaire infecties leiden tot anorexie en cachexie.

Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat endogene stoffen, cytokinen genaamd, belangrijke ‘mediatoren’ zijn bij sepsis en cachexie. Cytokinen zijn polypeptiden, afkomstig uit diverse celtypen, die een belangrijke rol spelen bij de immunologische afweer en de ontstekingsreactie. De aanmaak en uitstorting van de cytokinen wordt onder andere in gang gezet door bestanddelen van bacteriën en virussen.

Een al langer bekend cytokine is interleukine-1 (IL-1), het eerst bekende endogene pyrogeen, dat tevens een scala van andere biologische effecten heeft. Tumornecrosisfactor (TNF), ook wel cachectine genaamd, is een onlangs ontdekt cytokine, dat evenals IL-1 een centrale rol speelt in immunologische processen en ontstekingsreacties.1-3

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr.S.J.H.van Deventer, internist.

Afd. Inwendige Geneeskunde, functionele subeenheid Hemostase en Thrombose: H.R.Büller en dr.J.W.ten Cate, internisten.

Academisch Ziekenhuis, Maastricht.

Biomedisch centrum: J.M.H.Debets, assistent-geneeskundige.

Afd. Algemene Heelkunde: dr.C.J.van der Linden, chirurg; drs.W.A.Buurman, bioloog.

Contact S.J.H.van Deventer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties