Interleukine-1-receptorantagonist: een nieuw therapeuticum bij de behandeling van het sepsissyndroom

Klinische praktijk
M.A. Boermeester
P.A.M. van Leeuwen
A.J. Schneider
A.P.J. Houdijk
C.C. Ferwerda
R.I.C. Wesdorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:337-42

Zie ook de artikelen op bl. 334, 350, 355 en 360.

Inleiding

Het sepsissyndroom is het klinische beeld dat in veel gevallen geïnduceerd wordt door een bacteriële infectie en dat bestaat uit koorts (of hypothermie), tachycardie, tachypnoe en verminderde orgaanfunctie.12 Bij naar schatting 40 van de patiënten wordt het beloop gecompliceerd door het ontstaan van shock, hetgeen de kans op overlijden sterk vergroot. Ondanks aanzienlijke verbeteringen in intensieve zorg, adequate chirurgische drainage en uitbreiding van het aantal beschikbare antibiotica, is de sterfte ten gevolge van het sepsissyndroom ook thans nog groot; deze varieert van 20-70, afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en van complicerende factoren. Nagenoeg alle orgaansystemen en reguleringsmechanismen van het lichaam kunnen betrokken zijn in de gegeneraliseerde ontstekingsreactie die kenmerkend is voor het sepsissyndroom. Dit resulteert onder meer in: koorts, hemodynamische ontregeling gepaard gaand met vasodilatatie en hypotensie, endotheelbeschadiging met vaatlekkage, acute renale-tubulusnecrose, respiratoire…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Heelkunde, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Dr.M.A.Boermeester en dr.A.P.J.Houdijk, assistent-geneeskundigen; dr.P.A.M.van Leeuwen en prof.dr.R.I.C.Wesdorp, chirurgen; dr.A.J.Schneider, internist-intensivist; mw.C.C.Ferwerda, medisch student.

Contact dr.P.A.M.van Leeuwen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties