Behandeling van sepsis met interleukine-1-receptorantagonist in placebo-gecontroleerd klinisch fase III-onderzoek

Onderzoek
C. Meijer
M.A. Boermeester
A.P.J. Houdijk
P.E.A. Nanninga
R.I.C. Wesdorp
P.A.M. van Leeuwen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:559-64
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de effectiviteit van behandeling van sepsissyndroom met recombinant humaan interleukine-1-receptorantagonist (rhIL-1ra).

Opzet

Gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, klinisch fase III-onderzoek.

Plaats

USA, Canada, Europa.

Methode

De behandeling van patiënten met sepsissyndroom (n = 893) vond gerandomiseerd plaats in 3 groepen: een intraveneuze oplaaddosis rhIL-1ra (100 mg) of placebo (oplosmiddel) werd gevolgd door een continue intraveneuze infusie van ofwel 1,0 (n = 298) ofwel 2,0 (n = 293) mgkgh rhIL-1ra ofwel placebo (n = 302) gedurende 72 h. Klinisch eindpunt was sterfte na 28 dagen.

Resultaten

In vergelijking met placebobehandeling was noch van de gehele patiëntenpopulatie noch van de subpopulatie van patiënten met septische shock (n = 713) de fractie-overleving significant groter na rhIL-1ra-behandeling. Secundaire analyse wees echter op een toename van de overlevingskans bij patiënten met (multi)orgaanfalen (n = 563). In vergelijking met placebobehandeling was er minder sterfte onder met rhIL-1ra behandelde patiënten met retrospectief een voorspelde kans op overlijden ≥ 24 (n = 580). Dit gold ook voor de subgroep met (multi)orgaanfalen (n = 411). De gunstige effecten waren het meest uitgesproken bij de hoogste dosering rhIL-1ra.

Conclusie

Secundaire en retrospectieve analyses van het effect van rhIL-1ra-behandeling voor sepsis wijzen op een toename van de overlevingskans bij patiënten met (multi)orgaanfalen en (of) een voorspelde kans op overlijden ≥ 24.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Heelkunde, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Mw.C.Meijer, arts-onderzoeker; mw.dr.M.A.Boermeester en A.P.J. Houdijk, assistent-geneeskundigen; P.E.A.Nanninga, medisch student; prof.dr.R.I.C.Wesdorp en dr.P.A.M.van Leeuwen, chirurgen.

Contact mw.C.Meijer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties