Immunologie in de medische praktijk. VIII. De rol van cytokinen in de pathogenese van bacteriële infectieziekten

Klinische praktijk
T. van der Poll
P. Speelman
S.J.H. van Deventer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:14-7
Abstract

Samenvatting

Cytokinen zijn kleine eiwitten die geproduceerd kunnen worden door vele verschillende celtypen betrokken bij ontsteking.

Het cytokinenetwerk bestaat uit pro-inflammatoire cytokinen, die ontsteking bevorderen, en anti-inflammatoire cytokinen, die ontsteking remmen (deels door remming van de productie van pro-inflammatoire cytokinen).

Tijdens bacteriële infecties is de productie van cytokinen verhoogd. De balans tussen pro- en anti-inflammatoire cytokinen bepaalt in belangrijke mate het beloop van een infectie.

Overmatige secretie van pro-inflammatoire cytokinen zoals tumornecrosisfactor-α en interleukine-1 kan bijdragen aan het ontstaan van orgaanfalen bij fulminante sepsis. De lokale activiteit van pro-inflammatoire cytokinen, ter plaatse van een gelokaliseerde infectie, is echter ook nodig voor een adequate afweer tegen bacteriën.

Het is daarom aannemelijk dat neutralisatie van pro-inflammatoire cytokinen een gunstig effect heeft bij sommige patiënten met bacteriële sepsis, maar bij andere juist schadelijk kan zijn.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten, AIDS en Tropische Geneeskunde, Laboratorium voor Experimentele Inwendige Geneeskunde, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.T.van der Poll, prof.dr.P.Speelman en prof.dr.S.J.H.van Deventer, internisten.

Contact dr.T.van der Poll

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties