Immunomodulerende strategieën in de behandeling bij sepsis

Klinische praktijk
M.J. Schultz
T. van der Poll
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2530-3
Abstract

Samenvatting

- Bij sepsis is er niet alleen activatie van meerdere ontstekingscascaden, zoals het cytokinenetwerk en het stollingssysteem, maar ook immunoparalyse. Dit kan septische patiënten gevoeliger maken voor secundaire infecties.

- Beïnvloeding van de cytokinecascade door toediening van tumornecrosisfactor-α(TNFα)-receptoren of anti-TNFα-antilichamen heeft in dierexperimenteel onderzoek wel, maar in klinische trials niet geleid tot sterftereductie. Na pooling van data was er wel een statistisch significante sterftereductie van 3-5.

- Ook anti-endotoxinebehandelingen, corticosteroïden in hoge doses, andere anti-inflammatoire middelen en middelen ter herstel van immunoparalyse leidden in het algemeen niet overtuigend tot een sterftereductie.

- Onderzoek met antithrombotica heeft, naast teleurstellende resultaten met antitrombine III en ‘tissue factor pathway inhibitor’, één studie opgeleverd met een positief resultaat. Bij septische patiënten met orgaanfalen die werden behandeld met geactiveerde proteïne C, een remmer van de stolling, daalde de sterftekans van 30,8 naar 24,7.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Infectieziekten, Tropische Geneeskunde en Aids: dr.T.van der Poll, internist (tevens: Laboratorium Experimentele Inwendige Geneeskunde).

Contact Afd. Intensive Care Volwassenen: dr.M.J.Schultz, internist-intensivist (m.j.schultz@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties