Antibiotica; ontwikkeling en plaatsbepaling

S. de Marie
H.A. Verbrugh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:673-8

Zie ook het artikel op bl. 672.

Inleiding

De ontwikkeling van chemotherapeutica en antibiotica begon in de jaren dertig en veertig van deze eeuw. De eerste sulfonamiden en vooral penicilline betekenden een grote stap voorwaarts in de bestrijding van infecties en luidden een nieuw tijdperk in de geneeskunde in. Terwijl penicilline wereldwijd werd toegepast, bleek al snel dat er behoefte was aan andere middelen (tabel 1). Dit werd onder andere veroorzaakt door het optreden van penicilline-resistentie (bijvoorbeeld bij Staphylococcus aureus) en het vóórkomen van nieuwe typen van infecties (Gram-negatieve ziekenhuisinfecties).

Enige tijd na de introductie van nieuwe groepen geneesmiddelen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Bacteriologie,.Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Dr.S.de Marie, internist-infectioloog.

Diakonessenhuis, Medisch Microbiologisch Laboratorium, Utrecht.

Dr.H.A.Verbrugh, arts-microbioloog.

Contact dr.S.de Marie

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties