Artikelenreeks over infectiebestrijding

Opinie
M.F. Michel
J.W.M. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:672-3

Zie ook het artikel op bl. 673.

Met de komst van de sulfonamiden en penicilline, nu ruim 50 jaar geleden, werd een belangrijke nieuwe pijler aan de bestaande grondslagen van de infectiebestrijding, zoals hygiëne en actieve en passieve vaccinatie, toegevoegd. Achteraf bleek penicilline het beginpunt van een lange reeks ?-lactam-antibiotica en van verschillende andere groepen antimicrobiële middelen, zoals de aminoglycosiden, de tetracyclinen, de macroliden, de glycopeptiden en de chinolonen.

Vergelijkt men de antibacteriële eigenschappen van de nieuwe middelen met die van de oudere, dan kan men een duidelijke ontwikkeling onderscheiden in hun activiteit ten opzichte van individuele bacteriesoorten alsmede in hun antimicrobieel spectrum. Sommige van de nieuwste middelen blijken in vitro goed tot zeer goed werkzaam tegen ongeveer alle geregeld voorkomende pathogene en opportunistische bacteriën. Ruimte voor verdere verbetering in dezen lijkt beperkt. Klinische trials hebben uitgewezen dat veel infecties door middel van gerichte antimicrobiële profylaxe kunnen worden voorkomen en…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Bacteriologie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Prof.dr.M.F.Michel, medisch microbioloog.

Academisch Ziekenhuis St. Radboud, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Prof.dr.J.W.M.van der Meer, internist.

Contact prof. dr.M.F.Michel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties