Vereniging voor Infectieziekten

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:379-84

Vergadering gehouden op 6 november 1992 te Amsterdam

R.G.J.Westendorp, A.Brand, V.W.M.van Hinsbergh, M.Frolich, R.van Furth en A.E.Meinders (Leiden), Leukoplasmaferese bij patiënten met acute meningokokkenziekte

In een poging de hoge sterfte aan acute meningokokkenziekte te verminderen werd in maart 1989 een prospectieve studie gestart naar het effect van leukoplasmaferese als adjuvante therapie bij patiënten met shock. In een tijdsbestek van 36 maanden werden 55 patiënten met ernstige meningokokkenziekte opgenomen, van wie 24 in shock bij opname. Deze patiënten werden zesmaal behandeld met leukoplasmaferese, waarbij telkens 40 van het circulerend plasmavolume en buffycoat werd gewisseld voor vers plasma. Bloedplaatjes werden gesuppleerd. Van…

Auteursinformatie

Vereniging voor Infectieziekten, pa Academisch Ziekenhuis, afd. Infectieziekten, Postbus 9600, 2300 RC Leiden. Dr.P.J.van den Broek, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties