Betekenis van farmacokinetiek, farmacodynamiek en toedieningsvorm van antibiotica voor een effectieve behandeling van infecties

H. Mattie
I.A.J.M. Bakker-Woudenberg
P.P. Koopmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:772-5

De reeds verschenen artikelen uit deze reeks zijn gepubliceerd op bl. 672 en 673 van deze jaargang.

Vanaf de introductie van antibiotica heeft de farmacokinetiek van antibiotica in de belangstelling gestaan, om twee redenen: de relatie tussen concentratie en effect op de bacterie is in vitro eenvoudig vast te stellen en de plasmaconcentratie bij patiënten is eenvoudig te meten, namelijk met behulp van een biologische ijking. Daardoor was het mogelijk om al farmacokinetisch onderzoek van antibiotica te verrichten lang voordat er chemische bepalingsmethoden waren. Van het begin af aan is dan ook verband gelegd tussen de farmacokinetiek en de werkzame…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Infectieziekten, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Dr.H.Mattie, internist.

Erasmus Universiteit, afd. Klinische Microbiologie, Rotterdam.

Mw.dr.I.A.J.M.Bakker-Woudenberg, bioloog.

Academisch Ziekenhuis St.Radboud, afd. Algemeen Inwendige Ziekten, Nijmegen.

Dr.P.P.Koopmans, internist.

Contact dr.H.Mattie

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties