Antimicrobiële behandeling met ß-lactam-antibiotica: continue infusie lijkt zinvol

Klinische praktijk
J.W. Mouton
A.A.T.M.M. Vinks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2476-80

Zie ook de artikelen op bl. 2480, 2482 en 2486.

Bij de toepassing van antibiotica wordt gebruik gemaakt van kennis omtrent de gevoeligheid van micro-organismen en de te verwachten concentratie van het antibioticum ter plaatse van de infectie. Een derde aspect dat in toenemende mate betrokken wordt bij het opstellen van doseringsschema's van antibiotica is de farmacodynamiek van antimicrobiële middelen. Onlangs werd hier in dit tijdschrift aandacht aan besteed.1

Met betrekking tot de ?-lactam-antibiotica lijken recente farmacodynamische gegevens erop te wijzen dat de gebruikelijke intermitterende doseringsschema's niet optimaal zijn. Door verschillende auteurs is daarom gepropageerd ?-lactam-antibiotica bij bepaalde infecties per continue infusie toe te dienen in plaats van in 3 of 4 doses per dag.2-4 Om een geldige afweging tussen beide toedieningsschema's te maken moeten bij de behandeling van een infectie gegevens over de minimaal remmende concentratie (MRC) van het te bestrijden micro-organisme, de bereikte antibioticumconcentratie ter…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Klinische Microbiologie en Antimicrobiële Therapie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

J.W.Mouton, assistent-geneeskundige.

Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Den Haag.

Drs.A.A.T.M.M.Vinks, ziekenhuisapotheker.

Contact J.W.Mouton

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties