De therapeutische mogelijkheden van cytokinen en groeifactoren bij ernstige infecties

J.W.M. van der Meer
R.S. Weening
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1143-7

De reeds verschenen artikelen uit deze reeks zijn gepubliceerd op bl. 672, 673, 772, 860, 958 en 1050 van deze jaargang.

Inleiding

Bij de behandeling van infecties hebben wij de beschikking over een groot arsenaal van antimicrobiële middelen. Een deel daarvan is nieuw en zeer werkzaam, een deel oud, maar nog bruikbaar, zeker wanneer nieuwe inzichten met betrekking tot de toediening in de praktijk worden gebracht.1 Het is mogelijk om een hoog succespercentage te bereiken bij de behandeling van bacteriële infecties bij patiënten met neutropenie.2 Toch is het zo dat bij ongeveer 15 van dergelijke patiënten met een…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis St.Radboud, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.J.W.M.van der Meer, internist.

Emma KinderziekenhuisHet Kinder AMC, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam; Laboratorium voor Experimentele en Klinische Immunologie, Universiteit van Amsterdam; Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis, Amsterdam.

Dr.R.S.Weening, kinderarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties