Figuren (indien aanwezig)

Figuren dienen elk als afzonderlijk bestand aangeleverd te worden. Plak geen figuren in het Word-bestand met het manuscript.

Lever elke figuur aan als los jpeg- of tiff-bestand, behoudens de volgende uitzonderingen:

o  Lever een stroomdiagram aan in Word of in PowerPoint (met bewerkbare tekstvakken).

o  Van een grafiek, taart- of staafdiagram ontvangen wij naast de figuur ook graag de data in een Excel-bestand.

o  Graag ontvangen we de afbeeldingen in hoge resolutie (minimaal 300 dpi, én minimaal 1.000 pixels breed).

o  Lever foto’s, scans en echobeelden in onbewerkte vorm aan, dus zonder later aangebrachte pijlen, lijnen of tekst. Vermijd ook dat patiëntgegevens zichtbaar zijn in röntgenfoto’s of scans.

o  Vermeld de bron bij gebruik van gegevens van anderen.

 • Voorzie elke figuur van een kort onderschrift. Lever de figuuronderschriften aan op een aparte pagina in uw manuscript, en dus niet in het bestand van uw figuren.
 • Een figuur moet onafhankelijk van de tekst te begrijpen zijn. Verklaar afkortingen en specifieke termen dan ook in het onderschrift.
 • Lever de figuur schoon aan. D.w.z. zonder tekst (geen patiëntnamen in röntgenfoto’s of ‘figuur 1’ in de figuur zelf), en zonder pijlen.

o  Als je manuscript een radiologische of histopathologische figuur bevat, is het aanleveren van een overtrektekening verplicht. De illustrator kan op grond daarvan een pijl plaatsen die de afwijking aanwijst, of een verklarende tekening maken die naast de originele figuur wordt afgedrukt.

Het is verboden om beelden te manipuleren met beeldbewerkingsprogramma’s: wij beschouwen dit als onethisch publiceren.

Toestemming voor overname figuren en tabellen

In een wetenschappelijk artikel mag u informatie van anderen citeren, ook in de vorm van een figuur of een tabel, onder de volgende voorwaarden:

 1. de bron en de naam van de oorspronkelijke schrijver zijn vermeld (als referentie in de literatuurlijst), 
 2. het citaat is inhoudelijk relevant is (dus niet slechts ter illustratie); en 
 3. het citaat maakt slechts een klein onderdeel uit van het artikel.

 

Figuurgegevens aanleveren in Excel

Bij het gebruik van grafieken of diagrammen lever je de data hiervan aan in een Excel-bestand. De figuren kunnen hiermee door de vormgever worden bewerkt. Met name bij de volgende soorten figuren zijn Excel-gegevens gewenst:

 • Lijngrafieken;
 • Taartdiagrammen;
 • Staafdiagrammen.

Van sommige figuren die zijn gemaakt met een statistiekprogramma, kunnen de data niet goed in Excel worden opgenomen. Dan volstaat een afbeelding in hoge resolutie. Houd de achtergrond van de grafiek wit, en maak bij voorkeur gebruik van rode en/of blauwe lijnen. Dit geldt onder andere voor de volgende figuurtypen:

 • Een Kaplan-Meier-curve en vergelijkbare overlevingscurven (voorbeeld).
 • Een grafiek met error bars.
 • Een box-plot (voorbeeld).

Een grafiek kan soms fictief zijn, bijvoorbeeld een lijn om het beloop van een titer of medicijnspiegel te illustreren (voorbeeld). Ook in dat geval hoeft geen Excel-bestand aangeleverd te worden.

Voor een forestplot ontvangen we de gegevens graag in een Word-tabel, en het plaatje als een afzonderlijk bestand. Zie ook de instructie Tabellen als figuren.

vorige volgende