Lever bij het manuscript kernpunten aan. Daarmee bedoelen we de belangrijkste boodschappen uit het artikel, kernachtig geformuleerd en bestemd voor de praktijk. Zet de kernpunten puntsgewijs onder het kopje Kernpunten (max. 100 woorden, elke boodschap in één zin). Het maximum is 6 boodschappen, minder mag ook. Deze kernpunten zijn niet bedoeld als samenvatting. 

De eindredactie bepaalt uiteindelijk de lengte en de formulering.

vorige volgende