Auteurs

  • Max 6 auteurs. Auteursinformatie bestaande uit: Naam instelling, afdeling, plaats, titel, voorletters, naam, discipline. Bijvoorbeeld: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Nijmegen: T. Tomassen, coassistent; drs. E.P.C. Matthée, aios chirurgie; dr. M.E. Keemers-Gels en dr. S.W. Polle, chirurgen; afd. Radiologie: drs. D.J. Venderink, radioloog. Graag vermelden op titelpagina.
  • Zorg ervoor dat je kunt verantwoorden dat alle auteurs voldoen aan de ICMJE-richtlijnen.
  • Het NTvG plaatst geen dankwoord, maar personen die een concrete bijdrage geleverd hebben kunnen genoemd worden in een verantwoordingsnoot (bijvoorbeeld: Drs. X gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.).
  • Deskundig oordeel over aanvullende diagnostiek
  • Bij artikelen in de rubrieken ‘Klinische praktijk’ en ‘Diagnose in beeld’ hoort vaak informatie van ‘ondersteunende vakken’ zoals beeldvormend onderzoek, microbiologie of pathologie. Omdat we de kwaliteit van deze informatie en van de gebruikte beelden hoog willen houden, is het verplicht dat clinici het oordeel van een ‘ondersteuner’ (radioloog, patholoog, microbioloog) over de gekozen figuren en termen vragen. Bij het indienen van het manuscript vragen we daar ook expliciet naar.
  • Het is niet verplicht om radiologen, microbiologen of pathologen ook als auteur bij het artikel op te nemen.
  • Wie tellen mee als auteurs?
    Patiëntenzorg of een advies en oordeel over een plaatje rechtvaardigen niet automatisch een auteurschap.

vorige volgende