Klinische les

Klinische les en Casuïstiek zijn twee verschillende soorten artikelen en dienen een ander doel. 

Een Klinische les is een patiëntendemonstratie op papier. De les is geschikt voor álle lezers en heeft als doel informatie te geven waarmee artsen hun beleid kunnen aanpassen. De les waarschuwt, houdt een spiegel voor, signaleert valkuilen en geeft informatie over hoe een behandeling of een diagnostisch onderzoek beter kan. Een Klinische les kan gaan over veelvoorkomende aandoeningen, maar ook over zeldzame ‘postzegels’ als die een algemeen principe kunnen illustreren en de veiligheid van de zorg kunnen verbeteren. In principe is de informatie niet nieuw, maar wordt deze op een leerzame manier belicht.

Geschikte onderwerpen voor een Klinische les zijn ziektegeschiedenissen of klinische gebeurtenissen die vanuit didactisch oogpunt voor grote groepen artsen interessant zijn.

Voorbeeld ‘Klinische les’-artikel: www.ntvg.nl/d5116