Tabellen als figuren

Tabellen lenen zich ervoor om veel gegevens gedetailleerd weer te geven. Maar de gegevens zijn op deze manier niet altijd even toegankelijk voor de algemene lezer. Als u een uitgebreide tabel wilt opnemen kunt u overwegen deze om te zetten in een figuur (‘datavisualisatie’). Een uitgebreid overzicht van gemiddelden met betrouwbaarheidsintervallen kan bijvoorbeeld grafisch worden weergegeven als puntmetingen met een horizontale spreidingsbalk. Het programma ‘GraphPad Prism’ leent zich uitstekend voor dergelijke omzettingen. Het liefst ontvangen wij dergelijke visualiseringen als tiff-bestand met daarnaast ook de brongegevens als pczx-bestand (GraphPad Prism) of eventueel xlsx-bestand (Microsoft Excel). U kunt de oorspronkelijke tabel daarnaast aanleveren als supplement; deze kan eventueel wel integraal beschikbaar worden gemaakt op de website.

Een voorbeeld van een grote tabel die werd omgezet in een figuur ziet u hier.

a8188
a8188_f1ab.jpg

Vorige Volgende