COPD: nieuwe inzichten

Commentaar
03-06-2006
J-W.J. Lammers
Zie ook de artikelen op bl. 1213, 1222, 1227, 1233, 1238, 1243 en 1251.

De longaandoeningen chronische obstructieve bronchitis en emfyseem worden zowel internationaal als nationaal samengevat onder de term ‘COPD’: ‘chronische obstructieve longziekte’. Bij de meeste patiënten komen beide entiteiten samen voor. Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van COPD. Ook genetische factoren lijken een belangrijke rol te spelen, maar hierover bestaat nog onvoldoende duidelijkheid.

epidemiologie

In tegenstelling tot wat gezien wordt bij, bijvoorbeeld, kanker en cardiovasculaire ziekten (belangrijke doodsoorzaken) zijn er sterke aanwijzingen dat bij COPD zowel de morbiditeit als de mortaliteit sterk toeneemt. Volgens schattingen van de WHO zal in 2020 COPD op de derde plaats staan op de ranglijst van doodsoorzaken.1 De gemiddelde levensverwachting van een patiënt met COPD is bij mannen verminderd met 8 jaar en bij vrouwen met 10 jaar.

Over de prevalentie van COPD in Nederland bestaat enige onduidelijkheid. Uit gegevens van huisartsregistraties en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt ...