COPD: nieuwe inzichten

Opinie
J-W.J. Lammers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1218-21
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1213, 1222, 1227, 1233, 1238, 1243 en 1251.

De longaandoeningen chronische obstructieve bronchitis en emfyseem worden zowel internationaal als nationaal samengevat onder de term ‘COPD’: ‘chronische obstructieve longziekte’. Bij de meeste patiënten komen beide entiteiten samen voor. Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van COPD. Ook genetische factoren lijken een belangrijke rol te spelen, maar hierover bestaat nog onvoldoende duidelijkheid.

epidemiologie

In tegenstelling tot wat gezien wordt bij, bijvoorbeeld, kanker en cardiovasculaire ziekten (belangrijke doodsoorzaken) zijn er sterke aanwijzingen dat bij COPD zowel de morbiditeit als de mortaliteit sterk toeneemt. Volgens schattingen van de WHO zal in 2020 COPD op de derde plaats staan op de ranglijst van doodsoorzaken.1 De gemiddelde levensverwachting van een patiënt met COPD is bij mannen verminderd met 8 jaar en bij vrouwen met 10 jaar.

Over de prevalentie van COPD in Nederland…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Longziekten, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.prof.dr.J-W.J.Lammers, longarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties