Betere inspanningstolerantie bij COPD door niet-medicamenteuze behandeling

Klinische les
03-06-2006
P.J. Wijkstra, J.B. Wempe, W. van der Bij, T. Klinkenberg, N.H.T. ten Hacken en G.H. Koëter
Zie ook het artikel op bl. 1218.

Dames en Heren,

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is een veelvoorkomende aandoening die gekarakteriseerd wordt door een luchtwegobstructie die niet volledig reversibel is. Deze obstructie is doorgaans progressief en houdt verband met een abnormale inflammatoire reactie van de longen op schadelijke partikels en gassen (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Workshop Report, Global strategy for diagnosis, management, and prevention of COPD; 2004; www.goldcopd.org). De belangrijkste klachten bij COPD zijn chronisch hoesten, het opgeven van sputum en kortademigheid bij inspanning. De prevalentie van COPD is moeilijk weer te geven en wordt bepaald door de gehanteerde definitie. In een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt de prevalentie van COPD-symptomen bij 20-59-jarigen geschat op 12-14 (www.rivm.nl).1 De prevalentie van COPD-symptomen met aangetoonde luchtwegobstructie is 2.1 De World Health Organization (WHO) heeft eind jaren negentig van de vorige eeuw ...