Richtlijn over niet-medicamenteuze behandeling bij COPD

Klinische praktijk
P.N.R. Dekhuijzen
I.J.M. Smeele
S.M. Smorenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1233-7
Abstract

Samenvatting

- De niet-medicamenteuze behandeling van patiënten met chronische obstructieve longziekte (COPD) omvat een groot aantal met elkaar samenhangende componenten.

- Een actief opsporingsbeleid wordt aanbevolen bij (ex-)rokers die ouder dan 40 jaar zijn, en hoesten of 2 luchtweginfecties per jaar hebben.

- Gestructureerde zelfmanagementprogramma’s kunnen positieve effecten hebben; nazorg is van belang om een terugval naar ongezond gedrag te voorkomen.

- Patiënten met COPD dienen niet te roken.

- Inspanningstraining is essentieel bij alle ernstgradaties van COPD en dient, zeker bij ernstige COPD, voorafgegaan te worden door inspanningsonderzoek.

- Inspanningstraining wordt, indien ook andere componenten van longrevalidatie geïndiceerd zijn, bij voorkeur gegeven binnen een longrevalidatieprogramma.

- Bepaalde ademhalingsoefeningen kunnen worden overwogen bij patiënten die zich angstig of gespannen voelen.

- Voedingsinterventie gecombineerd met inspanning dient overwogen te worden bij patiënten met ernstige COPD en ondergewicht, ongewenst gewichtsverlies of een tekort aan vetvrije massa.

- Er zijn beperkte aanwijzingen dat psychosociale interventies bij COPD-patiënten een positief effect hebben op hun welbevinden en psychosociaal functioneren.

- Bij COPD-patiënten die beperkingen ervaren ten aanzien van de fysieke belasting in hun werk is inspanningsonderzoek aangewezen om de energetische belastbaarheid te kunnen beoordelen.

- Onderhoudsbehandeling met zuurstof dient te worden overwogen in geval van hypoxie (Pao2 < 7,3 kPa) en in geval van een Pao2 van 7,3-8,0 kPa en aanwijzingen voor pulmonale hypertensie, perifeer oedeem of een hematocriet > 0,55.

- Jaarlijkse influenzavaccinatie is geïndiceerd.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1233-7

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Longziekten, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Hr.prof.dr.P.N.R.Dekhuijzen, longarts.

Hr.dr.I.J.M.Smeele, huisarts, Eindhoven.

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Utrecht.

Mw.dr.S.M.Smorenburg, arts.

Contact hr.prof.dr.P.N.R.Dekhuijzen (r.dekhuijzen@long.umcn.nl)

Verantwoording

Namens de werkgroep Ketenzorg COPD, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties