Tiotropium, een lang werkende bronchusverwijder voor de behandeling van COPD

Klinische praktijk
O.C.J. Schuurbiers
T.R.J. Schermer
P.N.R. Dekhuijzen
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1227-32
Abstract

Samenvatting

- Doelen bij de behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD) zijn volgens de richtlijn van het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): preventie van ziekteprogressie, verbetering van symptomen, inspanningstolerantie en kwaliteit van leven, en tevens behandeling en voorkómen van exacerbaties en complicaties, en het verminderen van sterfte en bijwerkingen. Dit komt overeen met de doelen die zijn geformuleerd in de ‘Landelijke transmurale afspraak COPD’.

- Bij de farmacologische behandeling staan bronchusverwijders centraal en met het beschikbaar komen van tiotropium, een lang werkend anticholinergicum, is het belangrijk te bepalen op welk moment dit middel ingezet kan worden in de behandeling.

- In vergelijkende studies was tiotropium een effectieve lang werkende bronchusverwijder, die behalve longfunctie ook de andere parameters gesteld in de GOLD-richtlijn gunstig beïnvloedt.

- Indien onderhoudsbehandeling met bronchusverwijders nodig is, dient een lang werkend preparaat overwogen te worden. Gezien de additieve positieve effecten heeft tiotropium de voorkeur.

- In geval van ernstige klachten kan een combinatie van tiotropium met een lang werkend β2-sympathicomimeticum gegeven worden.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1227-32

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Longziekten: mw.O.C.J.Schuurbiers en hr.prof.dr.P.N.R.Dekhuijzen, longartsen.

Afd. Huisartsgeneeskunde: hr.dr.T.R.J.Schermer, epidemioloog; hr.prof.dr.C.van Weel, huisarts.

Contact mw.O.C.J.Schuurbiers (o.schuurbiers@long.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties