Medicamenteuze onderhoudsbehandeling bij chronisch obstructief longlijden (COPD)

H.A.M. Kerstjens
D.S. Postma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1631-5
Abstract

Samenvatting

- Chronisch obstructief longlijden (COPD) is een chronische aandoening van longen en luchtwegen die gepaard gaat met een grote ziektelast en die grote gevolgen heeft voor de maatschappij. COPD is de enige grote chronische aandoening waarvan mortaliteit en incidentie wereldwijd toenemen.

- Uit de literatuur zijn ‘evidence-based’ inzichten te destilleren over medicamenteuze onderhoudstherapie waarmee symptomen en progressie van de aandoening kunnen verminderen.

- Het is bewezen dat zowel anticholinergica als β2-sympathicomimetica effectieve bronchusverwijders zijn bij COPD, hoewel lang niet alle patiënten erop reageren. Verwarrend daarbij is dat een vermindering van symptomen niet altijd weerspiegeld wordt in een meetbare verbetering van de longfunctie. Een gunstig effect op de progressie van de aandoening hebben deze middelen niet.

- Theofyllinen hebben maar een beperkte effectiviteit en de verhouding tussen werking en bijwerkingen is ongunstig.

- Het is ondertussen bewezen dat inhalatiecorticosteroïden evenmin een gunstig effect hebben op het beloop van de longfunctie, en dus zeker minder dan voorheen voorgeschreven zouden moeten worden voor COPD. Er zijn aanwijzingen dat ze de exacerbatiefrequentie doen afnemen, maar het volledige bewijs moet nog geleverd worden.

- Van acetylcysteïne is bewezen dat het de exacerbatiefrequentie kan verminderen.

- Er is geen plaats voor onderhoudsbehandeling met antibiotica.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Longziekten, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Dr.H.A.M.Kerstjens en mw.prof.dr.D.S.Postma, longartsen.

Contact dr.H.A.M.Kerstjens (h.a.m.kerstjens@int.azg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties