Richtlijnen en systematische reviews

Wanneer je op zoek gaat naar informatie, wil je natuurlijk het liefst de beste informatie vinden, informatie met een zo hoog mogelijk niveau van bewijs. Maar hoe filter je de juiste artikelen uit alle resultaten in PubMed of Google (Scholar)? Daar zijn wel wat hulpmiddelen voor (zie: Filters), maar als je snel een goed onderbouwd antwoord wilt hebben, is het vaak makkelijker om (eerst) gericht in andere bronnen, bronnen met geaggregeerde informatie, te zoeken.

Voorbeelden van geaggregeerde informatie zijn bijvoorbeeld handboeken en point-of-care-bronnen. Toch hebben deze bronnen geen hoog niveau van bewijs, omdat niet duidelijk is of alle relevante informatie is meegenomen in de aggregatie. Alleen wanneer het verzamelen, beoordelen en samenvatten van alle beschikbare informatie op een uitgebreide, systematische en controleerbare wijze gebeurt, zal het resultaat een hoog niveau van bewijs hebben. Voorbeelden hiervan zijn evidence-based richtlijnen en systematische reviews.

Systematische reviews en meta-analyses