Systematische reviews en meta-analyses

Een systematische review is een vorm van wetenschappelijk onderzoek waarbij resultaten van bestaande onderzoeken worden gebundeld. Een meta-analyse is een variant van een systematische review, waarbij resultaten ook kwantitatief gebundeld worden; er worden nieuwe berekeningen gedaan met de data uit eerdere onderzoeken. Overal waar systematische review staat, kan het dus ook om een meta-analyse gaan. 
Omdat systematische reviews een vorm van wetenschappelijk onderzoek zijn, moeten de methoden altijd goed beschreven worden. Staan er geen methoden beschreven bij een review, dan gaat het dus niet om een systematische review en is het niveau van bewijs lager.

Je kan in de meeste databases filteren op systematische reviews via het studietype en/of publicatietype (zie: Filters). Door dit te doen, hoef je veel minder resultaten te screenen. Wanneer je een goede systematische review gevonden hebt die je vraag beantwoordt, kan je de zoektocht naar individuele onderzoeken beperken tot artikelen gepubliceerd ná de zoekdatum van de betreffende review. Let erop dat het hierbij niet om de publicatiedatum gaat maar om de zoekdatum, je vindt deze in de methode-sectie van het artikel.

N.B. Ga je zelf een systematische review schrijven, schakel dan ook de expertise in van een (medisch) informatiespecialist bij de keuze van de te doorzoeken databases en het ontwerpen van de zoekstrategie per database. Betrokkenheid van een informatiespecialist verhoogt de kwaliteit van de review (Rethlefsen 2015Meert 2016).

4.1.1 Cochrane library

Cochrane reviews worden over het algemeen hoog gewaardeerd, omdat ze op een methodologisch sterke en grondige manier worden uitgevoerd. Je kan deze Cochrane reviews vinden in PubMed, maar je kan ook gericht naar Cochrane reviews zoeken in de Cochrane library. In de Cochrane library vind je naast de Cochrane reviews nog een aantal andere resultaten, allen in een apart tabblad. Voorbeelden hiervan zijn protocollen van reviews in uitvoering en trials uit het Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Deze resultaten zie je alleen als je het betreffende tabblad aanklikt (of als er geen Cochrane reviews gevonden zijn).

Naast het voordeel dat je hier alleen literatuur met een hoog niveau van bewijs vindt, is het zoekproces in de Cochrane library ook eenvoudiger dan in PubMed. Omdat je in een relatief kleine database zoekt, kan je namelijk vaak volstaan met minder zoekonderdelen. Meer dan 2 bouwstenen uit je vraag (bijv. de P&I uit de PICO) heb je hier zelden nodig. 

Standaard zoekt de Cochrane library in Title, Abstract en Keyword en dat is in de meeste gevallen voldoende. Zoekvelden kiezen of zoeken met MeSH-termen kan via de ‘advanced search’ optie, maar dit is zelden nodig. Via Advanced Search is het wel mogelijk de zoekhistorie te bekijken en aan te passen of te combineren (in het tabblad ‘Search manager’).

Richtlijnen