Filters en Clinical Queries

Filters 

Om zoekresultaten in PubMed in te perken kan je gebruik maken van de standaard filters van PubMed. Deze zijn te vinden in de linker kolom van de resultatenpagina. Enkele van deze filters zijn relatief veilig te gebruiken, zoals taal en publicatiedatum. Zeker voor een snelle search kunnen deze filters uitkomst bieden. Er zijn echter nog veel meer filters beschikbaar door bijvoorbeeld op ‘additional filters’ te klikken onderaan deze kolom. Ook deze filters kunnen een uitkomst zijn als je snel wat wilt vinden, bijvoorbeeld door specifiek te zoeken op ‘Randomized Controlled Trials’ of ‘Humans’. Gebruik deze filters echter altijd met het volgende in je achterhoofd: vrijwel alle filters in PubMed zijn gebaseerd op MeSH-termen. De meest recente artikelen, waaraan nog geen MeSH term is toegekend, zullen door het gebruikt van een filter daarom buiten de zoekresultaten vallen. Het risico op het missen van recente publicaties is daarom groot wanneer er een PubMed filter wordt gebruikt. Daarnaast krijg je het zoekblok achter het filter niet te zien en is er dus nooit te verifiëren hoe een filter exact is opgebouwd en is de search ook nooit te herhalen. Gebruik deze filters dan ook nooit bij een systematic review, maar informeer bij een informatiespecialist of die een zoekblok zou kunnen opstellen om als filter te gebruiken.  
Eenmaal geactiveerde PubMed filters blijven aanstaan. Vergeet deze filters daarom niet uit te zetten voor nieuwe zoekacties. 

Clinical Queries 

Om zoekresultaten toch verder in te perken zijn de Clinical Queries een goed alternatief. Clinical Queries zijn uitbereide zoekfilters voor publicatietypen. Deze zoekfilters hebben niet het nadeel dat ze recente artikelen achterwege laten zoals de standaard filters van PubMed.  

Hoe te gebruiken? 

 • Ontwerp eerst je inhoudelijke zoekstrategie en kopieer die uit de zoekbalk of uit de zoekhistorie (zie afbeelding)
 • Ga bovenin je scherm via het PubMed logo terug naar de startpagina van PubMed 
 • Op de startpagina staat onder ‘Find’ de link naar ‘Clinical Queries’ (zie afbeelding) 
 • Plak je gekopieerde zoektermen in de zoekbalk en druk op ‘Enter’ of klik op ‘Search’ 
 • Hierna kan je kiezen uit vijf categorieën en of je breed (broad) of smal (narrow) wil zoeken 

De vijf categorieën/publicatietypen 

 • Therapy
  • Om klinische studies te vinden die een of meerdere behandeling(en) bespreken. Op deze categorie wordt automatisch gezocht (default). Deze categorie wordt dan ook het meest gebruikt.  
 • Clinical Prediction Guides 
  • Om klinische studies te vinden die methode(n) bespreken die een voorspelling doen over de kans dat een ziekte aan of afwezig is over de tijd. 
 • Diagnosis
  • Om klinische studies te vinden die de diagnose van een bepaalde ziekte bespreken. 
 • Etiology 
  • Om klinische studies te vinden die de oorzaak van een bepaalde ziekte bespreken. 
 • Prognosis 
  • Om klinische studies te vinden die iets zeggen over de prognose van een bepaalde ziekte.  

Scope 

Naast de vijf categorieen kan je ook aangeven of je breed (broad) of smal (narrow) wilt zoeken. Wanneer je ervoor kiest op breed te zoeken, zoek je sensitiever. Je vindt meer resultaten, mist minder relevante resultaten, maar de hoeveelheid ruis neemt ook toe. Wanneer je ervoor kiest om smaller te zoeken, zoek je specifiek. Je vindt minder resultaten, filtert meer ruis weg, maar vergroot ook de kans dat je relevante artikelen ook mist. Dus: 

 • Broad (breed) = sensitief = meer resultaten, minder kans op missen van relevante artikelen, meer ruis. 
 • Narrow (smal) = specifiek = minder resultaten, meer kan op missen van relevante artikelen, minder ruis.

MyNCBI