Google Scholar

Google Scholar is een zoekmachine waarmee je naar wetenschappelijke artikelen, hoofdstukken en boeken kunt zoeken. De bronnen die Google Scholar gebruikt zijn geselecteerde uitgevers, online repositories, specialistische beroepsorganisaties en dergelijke. Terwijl in de meeste databanken op beperkte informatie zoals titel, auteur, samenvatting en dergelijke gezocht kan worden, zoek je in Google Scholar standaard in de volledige tekst van de wetenschappelijke publicaties. Dat wil overigens niet zeggen dat je dan automatisch toegang hebt tot de volledige tekst van die publicaties, je kunt tegen een betaalmuur van een uitgever aan lopen.

Het grote voordeel van Google Scholar is dat het snel en makkelijk resultaten geeft als je een aantal zoekwoorden invoert en dat daar ook resultaten uit open access bronnen tussen staan. Daarmee heb je dan toegang tot de volledige tekst. Ook kun je tot op zekere hoogte gestructureerd zoeken. Er kan zowel in het Engels als in het Nederlands (of andere talen) gezocht worden.

Geavanceerd zoeken