Geavanceerd zoeken

Bij het invoeren van meerdere zoekwoorden wordt automatisch met “AND” gezocht. Als dat geen of weinig resultaten oplevert zoekt Google Scholar met “OR”. Zoeken met andere booleaanse operatoren zoals OR en NOT is ook mogelijk. Zo zijn er meer geavanceerde zoekmogelijkheden. 

 • Exacte frase: gebruik aanhalingstekens  
  otitis media

 • Minstens één van de woorden: gebruik OR óf  |  (rechtopstaande streep) 
  dementie OR alzheimer óf dementie|alzheimer 

 • Uitsluiten van woorden: gebruik –teken 
  otitis media” –children 

 • Zoeken op een woord in de titel: 
  intitle:dementie 

 • Zoeken op één of meerdere woorden in de titel: 
  allintitle: otitis media 

 • Zoeken op één of meerdere woorden, waarvan deels in titel 
  hepatic  allintitle: liver cancer2 

 • Zoeken op auteursnaam: 
  author: broers 

 • Zoeken op tijdschrifttitel: 
  source:nederlands tijdschrift voor geneeskunde 

 • Zoeken in een webpagina (dit is vooral handig wanneer een webpagina geen prettige zoekfunctie heeft): 
  site:ntvg.nl of site:richtlijnen.nhg.org

Zoekresultaten