Fulltext finders

Figuur | Hoe kom ik aan de pdf?

Toegang tot tijdschriften is erg prijzig en veel instituten hebben niet de middelen om een licentie op alles te nemen. Vooral organisaties buiten de academische wereld worstelen met toegang tot onderzoek. Bovendien moeten de organisaties met toegang de vraag stellen, wat zullen we doen als we plotseling de toegang tot een reeks tijdschriften verliezen omdat het abonnement is geannuleerd? Er zijn veel verschillende manieren om bij de full-tekst van een artikel te komen, maar deze zijn niet altijd bekend en door de verschillende opties is het moeilijk te beslissen welke manier je het beste kunt gebruiken. In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende opties om (gratis) bij de full-tekst te komen door gebruik te maken van open access databases, maar ook van browserextensies.

Download de pdf

Bij wie kun je aankloppen voor toegang?