NTvG nummer 2 2020

Redactioneel

Nieuws

Commentaar

Stand van zaken

 • Vitamine D

  Stand van zaken
  Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3949
  Paul Lips

Casuïstiek

Klinische les

Analyse

Diagnose in beeld

Zorg

Nieuwe technieken

In het kort

Maak kennis met

 • Olivia Liem

  Maak kennis met
  Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1642
Vorige uitgave
NTvG nummer 1 2020
Volgende uitgave
NTvG nummer 3 2020