Wel of niet behandelen met antibiotica?

Asymptomatische bacteriurie

Klinische praktijk
Lara M. Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4435

Waarom dit onderzoek?

Asymptomatische bacteriurie (ASB) wordt vaak onterecht aangezien voor een urineweginfectie en, dientengevolge, behandeld met antibiotica. Antibiotische behandeling van ASB wordt echter niet aanbevolen in landelijke richtlijnen. Bijwerkingen en antibioticaresistentie liggen immers op de loer. Tot op heden is er nauwelijks onderzoek gedaan naar factoren die gerelateerd zijn…

Auteursinformatie

Contact L.M. Harmans (l.harmans@ntvg.nl)

Auteur Belangenverstrengeling
Lara M. Harmans ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties