Welke kwetsbare oudere heeft nu écht een urineweginfectie?

Vijf staafjes met verschillende kleuren.
Jeanine J.S. Rutten
Esther A.R. Hartman
Tessa M.Z.X.K. van Horrik
Laura W. van Buul
Suzanne E. Geerlings
Cees M.P.M. Hertogh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7034
Abstract

Beste collega’s, vandaag gaan wij het hebben over kwetsbare ouderen. Die krijgen vaak onterecht antibiotica voorgeschreven vanwege een verdenking op een urineweginfectie. Aan de hand van 3 casussen laten wij zien dat het tijd is voor een cultuuromslag.

Patiënt A is een 86-jarige zelfstandig wonende vrouw, bekend met onder andere nierfunctiestoornissen en lichte cognitieve problemen. Haar echtgenoot is recent overleden en haar kinderen komen regelmatig langs. Haar zoon heeft contact opgenomen met de doktersassistente omdat zijn moeder sinds een paar dagen in de war is. Ze hangt meerdere keren paniekerig aan de telefoon, terwijl er dan niets aan de hand blijkt te zijn als de kinderen langskomen. Wel is opgevallen dat haar urine stinkt. Ze zou eerder in de war zijn geweest door een urineweginfectie. De doktersassistente vraagt de zoon om urine in te leveren. Zowel nitriet als leukocyten zijn positief na urineonderzoek. De doktersassistente maakt een recept voor antibiotica en vraagt tijdens de koffiepauze de huisarts dit te ondertekenen. Ook vraagt ze de zoon om de urine over 2 weken nogmaals in te leveren ter controle. Na 2 weken komt de zoon opnieuw urine inleveren. Het gaat…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Ouderengeneeskunde: J.J.S. Rutten, aioto; E.A.R. Hartman, aioto; dr. L.W. van Buul, onderzoeker; prof.dr. C.M.P.M. Hertogh, specialist Ouderengeneeskunde. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Interne Geneeskunde: T.M.Z.X.K. van Horrik, arts; prof.dr. S.E. Geerlings, internist-infectioloog.

Contact J.J.S. Rutten (J.rutten1@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jeanine J.S. Rutten ICMJE-formulier
Esther A.R. Hartman ICMJE-formulier
Tessa M.Z.X.K. van Horrik ICMJE-formulier
Laura W. van Buul ICMJE-formulier
Suzanne E. Geerlings ICMJE-formulier
Cees M.P.M. Hertogh ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties