Te zuinig met antibiotica bij ouderen?

Opinie
Dorien L.M. Zwart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4097
Abstract

In tijden van ‘deprescribing’ en terughoudendheid met het voorschrijven van antibiotica, laten de resultaten van een recentelijk in The BMJ gepubliceerd onderzoek naar de consequenties van een terughoudend antibioticabeleid bij ouderen met een urineweginfecties de andere kant van de medaille zien.

Uit het retrospectieve cohortonderzoek in The BMJ, uitgevoerd onder ruim 150.000 65-plussers, bleek dat ouderen met een urineweginfectie die in de eerste lijn geen of met vertraging antibiotica kregen een 7-8 keer zo hoog risico op een bloedbaaninfectie en een tot 2 keer zo hoog sterfterisico hadden dan ouderen die direct antibiotica kregen.1 Is een restrictief antibioticabeleid dan toch gevaarlijker dan wij denken?

Huidige richtlijnen

De NHG-standaard ‘Urineweginfecties’ adviseert om terughoudend te zijn met het voorschrijven van antibiotica en om aan de patiënt uit te leggen dat de klachten door veel te drinken vaak na 7 dagen over zijn. Deze adviezen gelden voor gezonde, niet-zwangere vrouwen. Voor kinderen, mannen, zwangeren en kwetsbare patiënten – bijvoorbeeld patiënten met een nierfunctiestoornis of immuungecompromitteerde patiënten – geldt niet te dralen met antibiotica. Ouderen worden in NHG-standaard niet als aparte groep genoemd.2

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft wel een…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht: dr. D.L.M. Zwart, huisarts.

Contact D.L.M. Zwart (d.zwart@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Urineweginfecties bij ouderen

Ook interessant

Reacties