Asymptomatische bacteriurie; beleidskeuzen in verschillende patiëntengroepen

Klinische praktijk
R. Meiland
S.E. Geerlings
A.W. Hoes
I.M. Hoepelman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:659-62
Abstract

Samenvatting

- Asymptomatische bacteriurie (ASB) is een veelvoorkomende aandoening, met name onder vrouwen en ouderen.

- ASB wordt over het algemeen beschouwd als een benigne aandoening, waarop niet gescreend hoeft te worden en waar geen antibiotische behandeling voor nodig is.

- Er zijn enkele uitzonderingsgroepen waar screening mogelijk wel zinvol is.

- Bij kinderen is het onduidelijk of vroegtijdige herkenning van ASB leidt tot betere klinische uitkomsten. Screening wordt daarom niet geadviseerd, behalve bij jonge kinderen in de eerste maanden na een symptomatische urineweginfectie.

- Ook bij zwangere vrouwen is het nut van screening op ASB onduidelijk en in het algemeen niet geïndiceerd. Onderzoek is nodig naar de mogelijke overgang van ASB naar pyelonefritis en de mogelijke samenhang met laag geboortegewicht en prematuriteit.

- Er zijn aanwijzingen dat ASB bij vrouwen met diabetes mellitus type 1 achteruitgang van de nierfunctie kan geven, maar deze zijn onvoldoende om screening als routinemaatregel aan te bevelen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Julius Centrum voor Huisartsgeneeskunde en Patiëntgebonden Onderzoek: prof.dr.A.W.Hoes, klinisch epidemioloog.

Contact Afd. Interne Geneeskunde, Zorgeenheid Acute Geneeskunde & Infectieziekten: mw.R.Meiland, arts-onderzoeker; mw.dr.S.E.Geerlings, internist; prof.dr.I.M.Hoepelman, internist-infectioloog (i.m.hoepelman@digd.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties