Urineweginfectie bij ouderen; wat is de betekenis?
Open

Stand van zaken
11-03-1990
M.J.H.M. Wolfhagen, I.M. Hoepelman en J. Verhoef

Urineweginfectie bij ouderen vormt een groot probleem, niet alleen wegens het veelvuldige vóórkomen ervan, maar ook omdat de aandoening vaak gepaard gaat met functionele en (of) anatomische afwijkingen van de urinewegen, en daardoor moeilijk te behandelen is. Daarnaast wordt de diagnostiek bemoeilijkt doordat de infectie zich vaak voordoet met een ander klachtenpatroon. De infectie kan zich manifesteren als pyelonefritis, cystitis, prostatitis, urethritis of asymptomatische bacteriurie; infectie op één locatie kan zich gemakkelijk uitbreiden over de rest van het urogenitale stelsel.

Naar de levensverwachting en behandeling van ouderen met bacteriurie is de laatste tijd veel onderzoek gedaan, maar de onderzoeksresultaten komen niet altijd met elkaar overeen. In dit artikel wordt een beschouwing gegeven over voorkomen, pathogenese, symptomen, diagnostiek en behandeling van urineweginfecties bij ouderen.

VOORKOMEN

Bacteriurie, waarbij ? 105 bacteriën per ml urine kunnen worden aangetoond, komt zowel bij mannen als bij vrouwen vaker voor naarmate zij ouder worden.1 Dit is afhankelijk van ...