Urineweginfecties bij vrouwen met diabetes mellitus

Klinische praktijk
S.E. Geerlings
R. Meiland
I.M. Hoepelman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1832-6
Abstract

Samenvatting

- Vrouwen met diabetes mellitus hebben vaker asymptomatische bacteriurie en urineweginfecties dan vrouwen zonder deze aandoening.

- Risicofactoren voor asymptomatische bacteriurie zijn bij diabetes mellitus type 1 een langere duur van de diabetes, perifere neuropathie en macroalbuminurie, en bij type 2 hogere leeftijd, macroalbuminurie en een recente symptomatische urineweginfectie. Een slecht ingestelde diabetes en een urineresidu na mictie zijn geen risicofactoren.

- De belangrijkste risicofactor voor een urineweginfectie is bij diabetes mellitus type 1 het hebben van geslachtsgemeenschap en bij type 2 de aanwezigheid van asymptomatische bacteriurie.

- De verhoogde prevalentie lijkt niet te berusten op een verschil in de virulentie van het veroorzakende micro-organisme.

- ‘Gastheerverschillen’ die de verhoogde prevalentie zouden kunnen verklaren, zijn: Escherichia coli met type-1-fimbriae hechten beter aan uro-epitheelcellen van vrouwen met diabetes mellitus dan aan uro-epitheelcellen van vrouwen zonder de aandoening; vrouwen met diabetes mellitus en asymptomatische bacteriurie hebben lagere concentraties cytokinen en leukocyten in de urine dan vrouwen zonder diabetes mellitus met asymptomatische bacteriurie; in-vitro-onderzoeken laten zien dat E. coli beter groeit in urine met glucose.

- Er bestaat geen consensus over het wel of niet behandelen van asymptomatische bacteriurie bij vrouwen met diabetes mellitus.

- Het verdient aanbeveling om bij diabetes mellitus een urineweginfectie te behandelen als een gecompliceerde urineweginfectie.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Acute Geneeskunde en Infectieziekten, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Contact Mw.dr.S.E.Geerlings, internist; mw.R.Meiland, arts-onderzoeker; prof. dr.I.M.Hoepelman, internist-infectioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties