Tabellen (indien aanwezig)

 • Maximaal 2 tabellen of figuren ter verduidelijking van de tekst.
 • Lever elke tabel aan als een los Word-bestand.
 • Nummer tabellen in dezelfde volgorde als waarin ze in de tekst worden genoemd en controleer of elke tabel ook daadwerkelijk in de tekst genoemd wordt.
 • Gebruik de tabelfunctie van Word, en lever elke waarde aan in een aparte cel. 
 • Voorzie elke tabel van een titel.
 • Zet een nadere uitleg niet in de kop onder de tabel, maar in het onderschrift.
 • Een tabel moet onafhankelijk van de tekst te begrijpen zijn. Verklaar afkortingen en specifieke termen dan ook in het onderschrift.
 • Vermeld niet zowel absolute cijfers als percentages. Gebruik geen percentages bij een n < 100. Maak niet een kolom met én p-waarden én 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI). We geven de voorkeur aan het gebruik van 95%-BI.
 • Vermeld de bron bij gebruik van gegevens van anderen.
 • Bevat uw tabel erg veel gegevens en vermoedt u dat de lezer hierop even zal moeten studeren? Overweeg dan om de tabel om te zetten in een eenvoudiger te begrijpen figuur. Zie voor instructies: Tabellen als figuren.

Toestemming voor overname figuren en tabellen

In een wetenschappelijk artikel mag u informatie van anderen citeren, ook in de vorm van een figuur of een tabel, onder de volgende voorwaarden:

 1. de bron en de naam van de oorspronkelijke schrijver zijn vermeld (als referentie in de literatuurlijst), 
 2. het citaat is inhoudelijk relevant is (dus niet slechts ter illustratie); en 
 3. het citaat maakt slechts een klein onderdeel uit van het artikel.

 

Vorige Volgende