Titelblad

Het titelblad is de eerste pagina van uw manuscript in Word. Op het titelblad geeft u aan:

  • De titel van het manuscript
    • De eindredactie bepaalt na aanvaarding de titel en subkopjes. Uiteraard volgen we waar kan het voorstel van de auteur.
  • De auteursnamen (graag als aparte kopjes onder elkaar) met titels én academische discipline of medisch specialisme, én de instellingen/afdelingen waar de auteurs werken.
    • Vermeld de voornamen en initialen van de auteurs van het artikel: Piet A. Jansen. Een roepnaam die begint met een andere letter dan de initialen, wordt tussen haakjes achter de initialen geplaatst: C.H. (Kees) Jansen. Ook van personen in een eventuele verantwoordingsnoot vermelden we graag voornamen volgens dit format.

Vorige Volgende