Wiegendood in secundaire buikligging; kenmerken en preventie
Open

Stand van zaken
22-09-1996
G.A. de Jonge, A.C. Engelberts en P.J. Kostense
Zie ook het artikel op bl. 1888.

Nu vaststaat dat het op de buik te slapen leggen van een baby (‘primaire buikligging’) de kans op een onverwachte dood (wiegendood) 3 tot 7 maal zo groot maakt,1-4 doet zich de vraag voor wat het gevaar is van ‘secundaire buikligging’: het verschijnsel dat een baby zichzelf tijdens een slaapperiode uit rug- of zijligging omdraait en op de buik komt te liggen. Met het toenemen van de leeftijd zijn zuigelingen immers meer en meer in staat zich om te wentelen. Moet men dit zien te voorkomen? En zo ja: vanaf welke leeftijd, tot welke leeftijd en op welke manier?

DE STABILITEIT VAN ZIJLIGGING EN RUGLIGGING

Men kan een baby op 3 manieren te slapen leggen: op zijn rug, op een zij of op zijn buik. Niet altijd blijft hij dan in diezelfde houding liggen; op alle leeftijden wordt er gedraaid. Onderzoek naar de stabiliteit van de ...