Menstruatiestoornissen
Open

Stand van zaken
14-01-1987
A.C. Drogendijk
Zie ook het artikel op bl. 43.

INLEIDING

Menstruatie is de maandelijkse bloeding uit de baarmoeder van de geslachtsrijpe vrouw. Onder menstruatiestoornis dient te worden verstaan elke afwijking in de duur van de cyclus of van de menstruatie of de hoeveelheid van het bloedverlies. De interindividuele variatie van de menstruatie is groot, de variatie per individu meestal niet. De lengte van de menstruele periode hangt samen met de leeftijd. Zowel in de eerste jaren na de menarche als in de laatste jaren voor de menopauze zijn de interindividuele verschillen in het beloop van de menstruatie beduidend groter dan in de tussenliggende jaren. In een groot onderzoek in de Verenigde Staten bleek – 20 jaar geleden – de interindividuele variatie in de duur van de menstruele cyclus voor 80 van de bevolking (10e tot 90e percentiel) in de eerste en laatste jaren van de geslachtsrijpe periode 3 tot 7 weken tegenover 3 tot 4½ week ...