Oestrogenen
Open

14-01-1987
R.E. Lappöhn en D.H. Bogchelman
Zie ook het artikel op bl. 48.

Oestrogenen komen in de natuur meestal voor als (van cholesterol afgeleide) steroïden. Het zijn stoffen die de vrouwelijke secundaire geslachtskenmerken ontwikkelen en in stand houden. Ook een groot aantal nietsteroïde verbindingen heeft oestrogene eigenschappen. Voor dit overzicht beperken wij ons tot de klassieke steroïde oestrogenen en tot de synthetische verbindingen die in de kliniek worden toegepast.

VORMING VAN OESTROGENEN

De voornaamste oestrogenen zijn estradiol, estron en estriol. Het biologisch belangrijkste hormoon, estradiol, wordt in de granulosa van rijpende follikels gevormd uit het precursorandrogeen testosteron dat gemaakt wordt in de theca interna van de follikels. Beide processen staan onder controle van hormonen uit de hypofyse: luteïniserend hormoon (LH) stimuleert de theca-cellen, follikelstimulerend hormoon (FSH) induceert in de granulosacellen het benodigde aromatiserende enzymsysteem. Mét de cyclisch optredende follikelgroei, de ovulatie en de vorming van het corpus luteum varieert de concentratie van estradiol in het plasma. Het biologische effect van deze variaties wordt ...