Lood in drinkwater: een risico voor zuigelingen met flesvoeding; een Gezondheidsraadrapport
Open

Humaniora
25-03-1998
H.G.M. Bouman en J.C.S. Kleinjans

Op 28 april 1997 bracht de Gezondheidsraadcommissie Lood in Drinkwater advies uit aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens dat advies kunnen in Nederland zuigelingen blootstaan aan concentraties lood in het drinkwater die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het gaat om zuigelingen die in de eerste 6 maanden flesvoeding krijgen die is aangemaakt met drinkwater uit loden drinkwaterleidingen. Ter bescherming van deze specifieke bevolkingsgroep adviseerde de commissie de norm voor lood in drinkwater te verlagen van 50 tot 10 Ī¼g/l en zo spoedig mogelijk de loden drinkwaterleidingen te vervangen.