Chronische loodintoxicatie door ayurvedische kruiden
Open

Klinische les
30-12-2005
B.L.J. Kanen en R.M. Perenboom

Dames en Heren,

Het fenomeen loodintoxicatie kent men sinds de oudheid: lood werd verwerkt in de verf waarmee de begraafplaatsen en tempels van onder andere Egyptenaren werden opgeluisterd. In Babylonische en Sumerische geschriften werd het metaal lood geassocieerd met de planeet Saturnus. Later in de antieke geschiedenis werd het geassocieerd met de Romeinse god en titaan Saturnus. De door lood geïnduceerde encefalopathie wordt ook nu nog vaak ‘saturnisme’ genoemd en er zijn theorieën dat de hoge loodexpositie vanuit watervoorzieningen, gelode wijn en vele gebruiksvoorwerpen heeft bijgedragen aan de ondergang van het Romeinse rijk (Lewis A. Lead poisoning: a historical perspective; www.epa.gov/history/topics/perspect/lead.htm). Na de alchemisten in de middeleeuwen waren het de arbeiders ten tijde van de industriële revolutie die blootstonden aan hoge doses lood.

De laatste decennia is er een grote daling van het aantal gevallen van loodvergiftiging.1 De casus die wij u hier beschrijven, laat echter zien dat het anno ...