Loodvergiftiging bij kinderen
Open

Commentaar
09-06-1992
J. Fernandes
Zie ook het artikel op bl. 1093.

Acute loodvergiftiging bij kinderen, met in haar ernstigste vorm encefalopathie, anemie, nefropathie, braken en darmkolieken, werd vroeger meestal veroorzaakt door intensief oraal contact met speelgoed met loodhoudende verf en door pica. Na de jaren zestig zijn de risico's voor acute loodvergiftiging sterk afgenomen. Loden waterleidingbuizen zijn grotendeels vervangen en loodhoudende verven zijn uitgebannen. Risico van acute loodvergiftiging is slechts nog verbonden aan opknapbeurten van oude, verwaarloosde huizen, waarbij lood in stofdeeltjes vrijkomt en als aërosol kan worden ingeademd. Acute loodvergiftiging komt in ons land dus nog maar zelden voor, al moet men bedacht blijven op de import van loodafgevende artikelen en ‘souvenirs’ uit het buitenland. Incidenten, waarbij loodvergiftiging optrad na het (langdurig) koken van het water voor flesvoeding in een metalen urn en een met lood gesoldeerde ketel uit het Midden-Oosten, zijn recentelijk genoemd in dit tijdschrift en elders.1