Arbeid, chemische stoffen en nageslacht

Klinische praktijk
R.L. Zielhuis
A.A.E. Wibowo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1395-8

Blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek kan een risico opleveren van afwijkingen bij het nageslacht. Dit risico is groter bij blootstelling van vrouwen dan van mannen. Het percentage 20-24-jarige vrouwen in loondienst nam toe van ruim 50 in 1960 tot bijna 75 in 1985, dat van 30-44-jarigen van ongeveer 20 tot 50. In de laagste functieklasse was in 1982 de verhouding vrouwen:mannen ongeveer 3:1, voor de hoge functieklassen daarentegen 1:7. Naarmate de functieklasse van vrouwen lager is, neemt de kans op blootstelling op de werkplek in het algemeen toe, en derhalve ook het potentiële risico.

Dit overzicht beperkt zich tot het risico bij blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek, maar daarnaast spelen het gebruik van geneesmiddelen, roken en sociale consumptie van alcohol ook een rol.1-3

Algemene reproduktietoxicologie

Onlangs werd een overzicht gegeven van definities, werkingsmechanismen en onderzoeksmethoden op het gebied van de algemene reproduktietoxicologie, met inbegrip van…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Gezondheidkunde, Amsterdam.

Prof.dr.R.L.Zielhuis, oud-hoogleraar sociale geneeskunde; dr.A.A.E. Wibowo, farmacoloog.

Contact prof.dr.R.L.Zielhuis, L.de Colignylaan 4, 2341 CJ Oegstgeest

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties