HPV-gerelateerde kanker de wereld uit

Een oproep tot screenen en vaccineren
Zorg
15-03-2021
Heleen J. van Beekhuizen, Peter Leusink en Folkert van Kemenade

Door vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) en screening kunnen we baarmoederhalskanker en andere door HPV ge√Įnduceerde vormen van kanker de wereld uit helpen. Toch hebben twijfel over de veiligheid en het nut van vaccineren ertoe geleid dat de vaccinatiegraad in Nederland aanzienlijk lager is dan in andere landen. Wat kunnen artsen doen om deze vaccinatiescepsis tegen te gaan en HPV-gerelateerde vormen van kanker te elimineren?

Aanvaard op 22-12-2020.
Gepubliceerd op 15-03-2021.
In print verschenen in week 11 2021.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5655