Ontwikkelingen omtrent de HPV-vaccinatie

Stand van zaken
19-11-2012
Hester de Melker, Gemma Kenter, Tekla van Rossum en Marina Conyn-van Spaendonck
  • Sinds 2010 is vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor meisjes van 12 jaar.

  • De vaccinatiegraad voor het geboortecohort van 1997 bedroeg 56,5%; er is een geleidelijke stijging van de opkomst.

  • Continue monitoring van de veiligheid bracht geen nieuwe onbekende ernstige bijwerkingen aan het licht; veel meisjes hadden last van voorbijgaande klachten zoals een pijnlijke arm, moeheid en hoofdpijn.

  • Na de huidige vaccins, die bescherming bieden tegen respectievelijk 2 en 4 HPV-typen en enige mate van kruisbescherming geven, zijn momenteel vaccins in ontwikkeling die bredere bescherming kunnen bieden.

  • De HPV-vaccinatie van 12-jarige meisjes is kosteneffectief, ook bij een relatief lage vaccinatiegraad.

  • De potentiële bescherming van de HPV-vaccinatie reikt verder dan de preventie van baarmoederhalskanker, enerzijds door het voorkómen van andere oncologische manifestaties van HPV-infectie bij vrouwen én mannen, en anderzijds door het voorkómen van genitale wratten.

  • De preventieve HPV-vaccins blijken niet effectief te zijn als behandeling van bestaande afwijkingen.

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee