Ontwikkelingen omtrent de HPV-vaccinatie

Klinische praktijk
Hester de Melker
Gemma Kenter
Tekla van Rossum
Marina Conyn-van Spaendonck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5410
Abstract

Samenvatting

  • Sinds 2010 is vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor meisjes van 12 jaar.

  • De vaccinatiegraad voor het geboortecohort van 1997 bedroeg 56,5%; er is een geleidelijke stijging van de opkomst.

  • Continue monitoring van de veiligheid bracht geen nieuwe onbekende ernstige bijwerkingen aan het licht; veel meisjes hadden last van voorbijgaande klachten zoals een pijnlijke arm, moeheid en hoofdpijn.

  • Na de huidige vaccins, die bescherming bieden tegen respectievelijk 2 en 4 HPV-typen en enige mate van kruisbescherming geven, zijn momenteel vaccins in ontwikkeling die bredere bescherming kunnen bieden.

  • De HPV-vaccinatie van 12-jarige meisjes is kosteneffectief, ook bij een relatief lage vaccinatiegraad.

  • De potentiële bescherming van de HPV-vaccinatie reikt verder dan de preventie van baarmoederhalskanker, enerzijds door het voorkómen van andere oncologische manifestaties van HPV-infectie bij vrouwen én mannen, en anderzijds door het voorkómen van genitale wratten.

  • De preventieve HPV-vaccins blijken niet effectief te zijn als behandeling van bestaande afwijkingen.

Auteursinformatie

Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven.

Dr. H. de Melker, epidemioloog; dr. M. Conyn-van Spaendonck, arts-epidemioloog.

AMC, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Amsterdam.

College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG-MEB), Utrecht.

Dr. T. van Rossum, arts.

Contact dr. M. Conyn-van Spaendonck (marina.conyn@rivm.nl)

Verantwoording

Dr. H. Bogaards (mathematisch modelleur, VU Amsterdam en CIb/RIVM) leverde een bijdrage aan de informatie over kosteneffectiviteit..
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: het onderzoek naar de HPV-vaccinatie werd financieel ondersteund door ZonMw.
Aanvaard op 22 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Hester de Melker ICMJE-formulier
Gemma Kenter ICMJE-formulier
Tekla van Rossum ICMJE-formulier
Marina Conyn-van Spaendonck ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties